لطفا کمی صبر کنید

از داخل ایران نامه زده بودند میزبانی کشتی را بگیرند!

دبیرکل کمیته ملی المپیک از تجدیدنظر رئیس اتحادیه جهانی کشتی در لغو میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی با دستور و پیگیری مستقیم وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک خبر داد.