لطفا کمی صبر کنید

تایید حرکت «کیخا ۴» در کمیته فنی فدراسیون جهانی ژیمناستیک

ژیمناست ایرانی موفق شد حرکت چهارم خود را به تایید فدراسیون جهانی ژیمناستیک برساند. برای ثبت این حرکت در کتاب داوری جهانی لازم است وی فردا همین حرکت را در مسابقات جام جهانی به اجرا درآورد.