لطفا کمی صبر کنید

عمر عبدالرحمن: مقابل استقلال فقط برابر 11 نفر بازی نکردیم بلکه ما برابر 90 هزار نفر بازی کردیم