لطفا کمی صبر کنید

گل سائول نیگز به لوکوموتیو مسکو (لوکوموتیو مسکو 1-2 اتلتیکو مادرید)