لطفا کمی صبر کنید

رسمی؛ ترکیب لاتزیو برای دیدار با دیناموکیف