لطفا کمی صبر کنید

رسمی؛ قرارداد اشلی بارنز با برنلی تا سال 2021 تمدید شد