لطفا کمی صبر کنید

نقطه ضعف بزرگ پرسپولیس در راه قهرمانی آسیا

 پرسپولیس مقابل الوصل دو بار درست پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی از بهترین موقعیت شد اما از هیچ کدام از این ضربات استفاده نکرد.