لطفا کمی صبر کنید

داستان تیم های بزرگ؛ سویا، پادشاه لیگ اروپا