لطفا کمی صبر کنید

گل تماشایی هاکان چالهان اوعلو به آرسنال (آرسنال 0-1 میلان)