لطفا کمی صبر کنید

بونوچی: پنالتی، تعادل بازی را برهم زد؛ هیچکس نمی تواند بگوید میلان باور نداشت یا تلاش نکرد