لطفا کمی صبر کنید

گتوزو: به بازیکنانم افتخار می کنم؛ داوران هم ممکن است مثل بازیکنان اشتباه کنند