لطفا کمی صبر کنید

ونگر: مقابل تیمی قوی پیروز شدیم؛ صحنه پنالتی ولبک را ندیدم، اما شاید کمی خوش شانس بودیم