لطفا کمی صبر کنید

ترکیب نفت آبادان برای دیدار با سایپا مشخص شد

ایلنا: فراز کمالوند 11 مرد خود برای دیدار امشب مقابل سایپا را مشخص کرد.