لطفا کمی صبر کنید

فیته آرپ، بازیکن ۱۷ ساله هامبورگ: پیشنهاد چلسی را رد کردم چون رفتن به آن جا در این سن غیر منطقی است