لطفا کمی صبر کنید

درخواست وزارت ورزش از فدراسیون شطرنج برای جلوگیری از تعلیق

وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون شطرنج برای جلوگیری از تعلیق پیشنهادی را ارائه کرد.