لطفا کمی صبر کنید

تکواندوکاران مشکلشان را در فدارسیون حل کنند

رییس سازمان تیم‌های ملی تکواندو گفت: تکواندوکاران مشکلشان را بجای فضای بیرونی، در فدراسیون حل کنند.