لطفا کمی صبر کنید

شرط بارکلی برای تاتنهام؛دستمزدی بیشتر از کین و لوریس

ستاره اورتون برای پیوستن به تاتنهام، حقوقی بیشتر از همه بازیکنان باشگاه درخواست کرده است.