لطفا کمی صبر کنید

بیشتر نفرات ملی پوش جذب تیم های قدرتمند شدند/لیگ با کیفیتی را شاهد خواهیم بود

وحید پور اسفندیار گفت:اکثر نفرات ملی پوش جذب تیم های نفت مسجد سلیمان،تجارت گستران خوارزمی و پاس خراسان رضوی شده اند.