لطفا کمی صبر کنید

پدیده 4 -0 سپاهان؛ بی نقص مثل پدیده، بی دفاع مثل سپاهان!