لطفا کمی صبر کنید

حمایت از سپاهانی‌ها با وجود 4‌تایی شدن/ بادکنک‌های قرمز ترکید!

در پایان دیدار پدیده و سپاهان با وجود شکست سنگین تیم اصفهانی، هواداران این تیم سپاهان را تشویق کردند.