لطفا کمی صبر کنید

پدیده مشهد 4 - سپاهان اصفهان صفر؛ پدیده ای به نام پدیده!

دیدار تیم های پدیده مشهد و سپاهان اصفهان در شهر مشهد با دومین پیروزی برای تیم های مشهدی همراه بود.