لطفا کمی صبر کنید

خلعتبری: انتظار نداشتم که 4 گل به سپاهان بزنیم؛ پدیده باید خودش را ثابت کند