لطفا کمی صبر کنید

آقای ساعی من ناظر فنی نیستم

رئیس مرکز نطارت بر تیم های ملی گفت: کمیته نظارت بر فدراسیون ها مدتهاست در کمیته ملی المپیک حذف شده و تعجب می کنم چرا ساعی چنین سخنانی را مطرح کرده است.