لطفا کمی صبر کنید

بازگشت نصرتی به تمرینات نفت

مدافع تیم نفت تهران به تمرینات این تیم بازگشت.