لطفا کمی صبر کنید

وسلی اسنایدر برای حضور در آزمایش پزشکی باشگاه نیس، راهی فرانسه شد