لطفا کمی صبر کنید

دزدی ۱۰۰ هزار یورویی از خانه پایت

سارقان، صندوق جواهرات بازیکن مارسی را که بیش از ۱۰۰ هزار یورو ارزش داشت، به سرقت بردند.