لطفا کمی صبر کنید

رونالد کومان: اورتون نیازمند سه خرید دیگر است؛ به جذب سیگوردسون نزدیک هستیم