لطفا کمی صبر کنید

سیمئونه: با انتقال نیمار به پاری سن ژرمن، حالا هر اتفاقی در بازار ممکن است!