لطفا کمی صبر کنید

پاراتیچی بازی سویا-اورتون را از نزدیک دید؛ یوونتوس انزونزی را زیر نظر گرفته است