لطفا کمی صبر کنید

بشیکتاش 1-2 کونیاسپور؛ دومین جام برای پدیده جدید فوتبال ترکیه