لطفا کمی صبر کنید

لاکازت: از کودکی به آرسنال علاقه داشتم؛ دوست ندارم با فرد دیگری مقایسه شوم