لطفا کمی صبر کنید

امره بلوز اوغلو: امره مور بسیار مستعد است؛ او می تواند به تنهایی روند بازی را تغییر بدهد