لطفا کمی صبر کنید

واتفورد خواهان خرید قرضی آرون لنون؛ اورتون تنها به فروش دائمی او رضایت می دهد