لطفا کمی صبر کنید

ونگر: بابت قهرمانی خوشحالم، در شرایط خوبی قرار داریم

ونگر از شرایط و فرم خوب تیمش بسیار راضی است.