لطفا کمی صبر کنید

اینتر 3-1 ویارئال؛ سوپر گل یووتیچ و درخشش اشکرینیار در خط دفاعی