لطفا کمی صبر کنید

گل گهر و اکسین به تساوی رضایت دادند

ایلنا: گل گهر و اکسین از هفته اول لیگ یک برابر هم به تساوی رسیدند.