لطفا کمی صبر کنید

زین الدین زیدان: رئال مادرید من و مورینیو تفاوتی با هم ندارد؛ حرف مورینیو تاثیری در تصمیم من ندارد