لطفا کمی صبر کنید

مورینیو: امیدوارم اسپالتی ثبات را به اینتر بازگرداند و برای‌مان قهرمانی بیاورد