لطفا کمی صبر کنید

گاردین؛ لیورپول حتی در صورت دریافت پیشنهاد 100 میلیون پوندی، مصمم به حفظ کوتینیو است

لیورپول همچنان به حفظ کوتینیو فکر می کند.