لطفا کمی صبر کنید

به دنبال پایان 27 سال انتظار؛ آیا زمان قهرمانی ناپولی در سری آ فرا رسیده است؟