لطفا کمی صبر کنید

امیدواری کونته به جذب اوریه و فن دیک

کونته امیدوار است بازیکنان جدیدی را جذب کند.