لطفا کمی صبر کنید

زهرا نوایی به عنوان رئیس شاخه ژیمناستیک هنری بانوان معرفی شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک ،زهرا نوایی به عنوان رئیس شاخه ژیمناستیک هنری بانوان معرفی شد.