لطفا کمی صبر کنید

پارگی آشیل پای مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان

مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان امروز در حین انجام بازی فوتسال در سالن شهید بهشتی دچار پارگی آشیل پای چپ شد.