لطفا کمی صبر کنید

غیبت علی عسگری در بازی مقابل نفت

علی عباسی مدیر عامل سیاه جامگان از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شدید شد.