لطفا کمی صبر کنید

آنالیز/ چرا استقلال به پدیده باخت؟

-هر چند ارسالهای متعددی از جناحین انجام شد ولی اکثرا بی هدف بود. استقلال در منطقه شش قدم حریف هم کم تعداد بودند و همین عامل هم مزید بر علت برای عدم استفاده از اندک ارسالهای خوب شده بود.