لطفا کمی صبر کنید

شالکه به دنبال جذب ناصر چادلی، وینگر وست برومویچ