لطفا کمی صبر کنید

MSD به جای MSN؛ کار دشوار دمبله در بارسا

عثمان دمبله، ستاره فرانسوی و جدید بارسا کار دشواری برای پر کردن جای نیمار خواهد داشت.