لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی آلاوز-بارسلونا؛ جدال در ایالت باسک قبل از فیفادی