لطفا کمی صبر کنید

تلاش پاری سن ژرمن برای نهایی کردن انتقال ام باپه و فابینیو