لطفا کمی صبر کنید

فرصت طلایی برای حقیقی و دوستان جهت فرار از قعر/ علیرضا به دنبال هت تریک

ایلنا: علیرضا حقیقی درون دروازه تیمش باید بازهم درخشش قابل توجهی داشته باشد.